AURINKOENERGIA

Maailma etsii koko ajan uusia ja ympäristöystävällisempiä energialähteitä yhteiskunnan hyödynnettäväksi ja Karvia on tässä mukana yhdeksän tuulivoimalan muodossa. KTYOY kantaa kortensa kekoon edistämällä aurinkoenergian keräämistä tarjoamalla aurinkopohjaisten energiaratkaisuiden asennuspalveluita. Tähän kuuluvat aurinkoseuraajat eli träkkerivoimalat, kiinteät aurinkovoimalat ja aurinkopumppaamot.

Kaikki nämä mahdollistavat aurinkoenergian suoran käyttöönoton ja KTYOY saakin puolet energiastaan konepajan välittömässä läheisyydessä sijaitsevien seuraajan ja kiinteän voimalan kautta. Suorakäyttöön tarkoitetut asennuksemme ovat teholuokaltaan kilowatista ylöspäin.

Paneelien tai aurinkoseuraajien asentaminen on sijoitus kohti vihreämpää tulevaisuutta. Ne auttavat leikkaamaan sähkölaskua ja ennen kaikkea keventävät rasitusta ympäristölle.

Aurinkoenergian mahdollisuuksia esittelee alla oleva video, joka käy läpi konepajamme pihalla sijaitsevan seuraajan ja aurinkovoimalan asennusprosessin ja sen tuomat hyödyt. Videon lopussa myös esimerkki aurinkopumppaamosta.